Zwembaden > Overloopzwembaden

Het water loopt over de boordsteen via een open voeg in een goot, naar een buffertank en dan naar de filterinstallatie.

Om bij een zwembad een minimum aan onderhoud te creëren, is het de kunst het oppervlaktevuil niet de kans te geven om naar de bodem te zakken. Des te groter de afvoer van het oppervlaktevuil, des te properder uw zwembad.
Als we over een skimmer zwembad spreken kan het oppervlaktevuil slechts afgevoerd worden door de openingen van de skimmers (skimmer is ongeveer 60 cm). Bij een overloopzwembad wordt het oppervlaktevuil afgevoerd over de volledige omtrek van het zwembad. Hierdoor verkrijgen we dus een veel efficiëntere filtering van het zwembadwater.

Overloopzwembaden zijn een streling voor het oog en worden ook wel spiegelbaden genoemt omdat ze de eigenschap hebben de omgeving te spiegelen en zich zo één te maken met de natuur.

© Verlicon bvba | ontwerp: vingerhoets.com