Zwembaden > Onderloopzwembaden

Het water loopt onder de boordsteen via een open voeg in een goot, naar een buffertank en dan naar de filterinstallatie.

Dit systeem kunnen we u aanbieden in 2 uitvoeringen:

  • Onderloop langs 1 zijde.
  • Onderloop over de volledige omtrek van het zwembad.

Om bij een zwembad een minimum aan onderhoud te creëren is het de kunst het oppervlaktevuil niet de kans te geven om naar de bodem te zakken.
Des te groter de afvoer van het oppervlaktevuil, des te properder uw zwembad.
Als we over een skimmer zwembad spreken kan het oppervlaktevuil slechts afgevoerd worden door de openingen van de skimmers (skimmer is ongeveer 60 cm). Bij een onderloopzwembad wordt het oppervlaktevuil afgevoerd over de volledige breedte van het zwembad of over de volledige omtrek van het zwembad. Hierdoor verkrijgen we dus een veel efficiëntere filtering van het zwembadwater.

© Verlicon bvba | ontwerp: vingerhoets.com