Technieken > Waterbehandeling

Automatische waterbehandeling

Een goede waterbehandeling hangt af van verschillende essentiële aspecten, namelijk een aangepaste filterinstallatie bestaande uit een zandfilter, een circulatiepomp en een ontsmettingssysteem.

PH-regeling:

Ongeacht het gebruikte ontsmettingssysteem, een correcte PH-waarde is een zeer belangrijke factor voor een goede werking van het ontsmettingssysteem.

De PH-waarde van het water geeft aan in welke mate het water zuur of basisch reageert.  Zwembadwater MOET een PH-waarde hebben tussen 7,2 en 7,6. Een te lage PH-waarde werkt bijvoorbeeld agressief tegen metalen, gaat huidirritatie met zich meebrengen en kan zelfs (als de PH-waarde daalt onder de 6) zeer gevaarlijk worden.
Bij het verwarmen van het water, bij het toevoegen van vers water, bij gebruik van het zwembad gaat de PH-waarde stijgen. Daarom is het noodzakelijk de PH-waarde regelmatig te controleren en indien nodit te corrigeren. Dit controleren en eventueel corrigeren gebeurt bij het Prominent meet- en regelsysteem elke seconde, zo verkrijgen we een stabiele PH-waarde.

Chloorregeling:

Met een automatisch chloorregeling kunnen we aan elk zwembad de gewenste chloorwaarde op een constante manier toedienen. Deze kan niet correct functionneren zonder een automatisch PH-regeling, aangezien een chloor(Redox)meting zeer gevoelig is aan afwijkende PH-waarden.


>> Prominent automatisatie PH- en Redox-regeling

>> Prominent meet- en regelpaneel PH en vrij chloor (Vlarem II)

>> UV-sterilisatiesysteem

© Verlicon bvba | ontwerp: vingerhoets.com