Technieken > Vlarem II

Al wie eraan denkt een openbare zwemgelegenheid uit te baten (zwembad, saunacentrum, hotel, camping, thermen, ...) moet, om een uitbatingsvergunning te bekomen, in orde zijn met de wet.

Waar u zich aan moet houden wordt bepaald door een deel van de Vlarem IIb wetgeving. Momenteel is deze wetgeving enkel in Vlaanderen geldig, hoewel er sprake is dat ook Wallonië zich naar deze wetteksten zal moeten schikken. Deze wettekst is zeer uitgebreid en voor de leek moeilijk te begrijpen en te doorgronden. Verlicon heeft zich gespecialiseerd in het bouwen van publieke zwemaangelegenheden die moeten voldoen aan de regels. Om u een beeld te geven van deze bepalingen is een uitvoerig gesprek met de potentiële uitbater een noodzaak.
Toch trachten we kort samen te vatten wat de wetgever bepaald heeft:

De filterinstallatie van ieder zwembad, iedere whirlpool wordt bepaald door:

 • De turnover (groot bad en klein verschillen alsook whirlpools).
 • De filtersnelheid (er moet traag gefilterd worden met voldoende hoog filterbed).
 • De doorstroming (men is verplicht na een aanpassing of een nieuwbouw een kleurenproef te laten uitvoeren, om na te gaan of er geen dode hoeken in het zwembad voorkomen).

De waterbehandeling is bepaald:

 • Controle van PH en vrije chloor gebeurt volautomatisch.
 • Verplichte beveiligingen tegen overdosering (volautomatisch).
 • Vlokinstallaties voor het verbeteren van de waterkwaliteit en het beperken van leidingdiameters, ook de leidingdiameter is beperkt.

De algemene hygiëne rond zwembaden wordt bepaald:

 • De terrassen rondom en de muren bij binnenbaden worden beschreven.
 • De toegang tot de natte ruimte moet verzekerd zijn door waadbakken.
 • De toiletten moeten regelementair geplaatst worden.
 • Er moeten voldoende douches zijn.
 • Er worden op regelmatige, onaangekondigde momenten analyses uitgevoerd om de hygiëne te controleren.

Veiligheid voor gebruiker en onderhoudsmensen moet verzekerd zijn:

 • Er moet voldoende evacuatiemogelijkheid zijn.
 • De opslag van de chemicaliën wordt geregelementeerd.
 • Er moeten gediplomeerde redders aanwezig zijn.

Kortom, als u een zaak wil uitbaten waar mensen kunnen komen baden, heeft u een specialist ter zake nodig. Ook als u een bestaande zaak heeft die niet meer in orde is moet u een specialist raadplegen om een oplossing te zoeken die haalbaar is. Verlicon overlegt samen met bouwheer en bevoegde personen (meestal iemand van de gezondheidsinspectie of controleorganisme) wat er mogelijk is en waarvoor er eventueel een afwijking bij de minister kan aangevraagd worden.
Verlicon zoekt de meest haalbare oplossing en verbindt er zich toe dat de door haar geplaatste installatie en toebehoren worden goedgekeurd door de vlarem comissie! De Vlarem wetgeving is er om de gebruiker te beveiligen en die vaart er ook wel bij. Immers, een zwembad of whirlpool dat een Vlarem goedkeuring heeft, is een voorbeeld van hygiëne en gezond water.

© Verlicon bvba | ontwerp: vingerhoets.com