Technieken > Verwarming

Warmtepompen

Dit is een verbruiksvriendelijke manier van zwembadwater verwarmen. Het omgekeerde principe van een koelinstallatie wordt toegepast om het zwembadwater te verwarmen. Dit alles met zo weinig mogelijk opgenomen vermogen en zo veel mogelijk afgegeven vermogen (Coëfficiënt of Performance). Het bijzonder grote voordeel van deze manier van verwarmen is de energiezuinigheid, de hoeveelheid afgegeven vermogen van onze warmtepompen is minimaal 5x het opgenomen vermogen! Het koelmiddel R407C is milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar. Een warmtepomp wordt buiten geïnstalleerd en rechtstreeks op de retourleiding van uw zwembad aangesloten.

Rendement:

Het afgegeven vermogen van een warmtepomp is afhankelijk van voornamelijk 3 variabelen: buitentemperatuur, watertemperatuur van het zwembad en relatieve vochtigheidsgraad. In functie van deze parameters kan de vermogenscoëfficient sterk wijzigen en bijgevolg ook het afgegeven rendement van het toestel.
Gezien het ontbreken van normen hierover beslist de fabricant zelf over de meetcondities waarin hij de prestaties van de warmtepomp opgeeft, dit zijn natuurlijk de gunstigste in het voordeel van de warmtepomp. We gaan ervan uit dat de hoeveelheid afgegeven vermogen van een warmtepomp (in optimale omstandigheden) minimal 5x het opgenomen vermogen is.


Warmtewisselaar

Deze warmtewisselaar is gemakkelijk te koppelen aan het CV-circuit (bestaand of nieuw). De warmte van het CV-circuit wordt overgebracht naar het zwembadwatercircuit en haalt daardoor een hoog rendement!
Het grootste voordeel van verwarmen via het CV-circuit is dat u altijd de "regie" houdt over uw eigen zwembad. Immers u bepaalt zelf de gewenste temperatuur op de door u gekozen momenten. Deze warmtewisselaar brengt de warmte van het CV-circuit over naar het badwatercircuit en haalt zo een optimaal rendement uit de aangevoerde energie. De warmtewisselaar kan ook aangesloten worden op uw aard warmte pomp systeem van uw woning mocht u dit bezitten of aanleggen in de toekomst.

© Verlicon bvba | ontwerp: vingerhoets.com