Technieken > UV-sterilisatie

Een UV-sterilisatiesysteem desinfecteert het zwembadwater op een krachtige en ecologische wijze. In de bestralingskamer worden bacteriën gedood door de UV-stralen. De levende cellen die zich in het water bevinden, worden door deze stralen gedood of kunnen zich niet mee voortplanten. De UV-kamer wordt na de filter geplaatst. De UV-C stralen hebben een golflengte van 254nm. Met deze golflengte kunnen de stralen alle micro-organismen, bacteriën en virussen doden. Gemakkelijk te gebruiken en eenvoudig te installeren. Geen vorming van reactieproducten met de organische stoffen in het water. De leefduur van een lamp bedraagt ongeveer 9000 uren.

UV-lampen: een sleutelelement in ontsmetting en hoofdelement in het ontchloren van zwembadwater.

Vandaag de dag is het grootste deel van de zwembaden en openbare spas onderhouden door chloorhoudende producten, die goede oxydanten zijn, maar die nevenproducten regenereren zoals chloraminen. Deze zijn irritant, corrosief en ruiken zeer fel. De vorming van chloraminen en voornamelijk de trichloraminen (NCI3, stikstoftrichloride, ...) is zeer schadelijk voor de gezondheid.

>>   Met een dosering van 60mJ/cm kan een UV-ontchloreringstoestel de photolyse van chloramine garanderen

>>   UV-systeem Prominent
© Verlicon bvba | ontwerp: vingerhoets.com