Technieken > Automatische bijvulling

Automatische bijvulling is een systeem om het waterniveau van zwembad en/of buffertank (bij onder- of overloopzwembad) op peil te houden. Wij beschikken over de klassieke systemen met vlottertjes en over het innovatieve Verlicon-bijvulsysteem.

Het Verlicon-bijvulsysteem werkt met slechts 1 meeteenheid die toelaat oneindig veel contacten te sturen. Deze meeteenheid geeft op een digitale display de diepte van het zwembad en/of de buffertank weer. Zo kunnen we de automatische bijvulklep sturen, een alarmmelding doorsturen bij te hoog niveau, de pomp laten uitvallen bij te laag niveau, enz. De mogelijkheden zijn praktisch oneindig.

© Verlicon bvba | ontwerp: vingerhoets.com